FÖLJ OSS PÅ:

Söker du kontor?öppnas i nytt fönster

Hos oss kan du hyra kontorsplats på hel-eller halvtid. Faciliteter ingår och du får gemenskap med andra företagare!

Möt två av våra kontorsgäster!
Mus et placers pereiun tendam
cqui aut recte vollessit, que cuptae officium ut et, qui nobitia vellupt amentio. Uuia...
PUFF
Mus et placers pereiun tendam
cqui aut recte vollessit, que cuptae officium ut et, qui nobitia vellupt amentio. Uuia...

Final Conference for Företagsamma Västra Hisingen - live event Nov 3-4!

Date:

2014-11-03 to 2014-11-04

Time:

Lunch-till-lunch-konferens/Lunch-to-lunch-conference

Conference languages:

In Swedish on Nov 3 and in English on Nov 4
På svenska 3 nov och på engelska 4 nov

Streaming of conference:

The conference will be accessible by streaming/Konferensen är tillgänglig via livesändning
Link to/länkt till YouTube streaming Nov 3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Link to/länk till YouTube streaming Nov 4länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Here you find the conference program in English (pdf)PDF
Här hittar du konferensprogrammet på svenska (pdf)PDF

List of participants/deltagarlistaPDF

Ingress:

SUMMARY:
With the ambition to challenge established truths and experiences regarding entrepreneurial learning in education, business support for SME:s and challenges of integration, the European Development Fund project Företagsamma Västra Hisingen in Gothenburg, Sweden, invites you to participate in its final conference 3-4 Nov, 2014.

During the conference, experiences and perspectives from different parts of Europe such as the UK, Sweden, Austria and Albania, as well as from various kinds of organisations, such as universities, municipalities, businesses and federations, will be displayed, discussed and challenged.

INNEHÅLL:
Med ambitionen att utmana etablerade sanningar och erfarenheter kring entreprenöriellt lärande, stöd till små och medelstora företag och integrationsutmaningar, bjuder vi på Företagsamma Västra Hisingen, ett Europeiska utvecklingsfondsprojekt, in till projektets slutkonferens den 3-4 november, 2014 i Göteborg.

Under konferensen kommer olika erfarenheter och perspektiv från olika delar av Europa att belysas, diskuteras och ifrågasättas. Representanter från Storbritannien, Sverige, Österrike och Albanien samt ett flertal organisationer, universitet, kommuner, företag och föreningar kommer att medverka på evenemanget.

Conference program:

Conference program in English (längre ner på sidan hittar du programmet på svenska).CONFERENCE PROGRAM IN ENGLISH 3 NOVEMBER, 2014
This day will be held in Swedish


10.00 - 12.30          
Participant check-in is open

12.30 - 13.45          
Lunch and organised coffee mingle/"fika"
Exhibition area is open and participants are teamed up

13.45 - 14.00         
Moderator Mr Ashkan Safaee presents himself and the conference days

14.00 - 14.20         
When reality hits you! – About the difficulty in building projects that take into consideration reality and a constant changing reality 
Mrs Daniela Ölmunger, project coordinator, Företagsamma Västra Hisingen (incl. Q&A)

14.20 - 14.40 
Do you really need to assess entrepreneurial learning and how can you do that?
– Assessment and other obstacles when implementing entrepreneurial learning in the school system.

Mr Per Brohagen, project manager entrepreneurial learning, Företagsamma Västra Hisingen (incl. Q&A)

14.40 - 15.10
From idea to implementation – About the need for creative meeting spots for young entrepreneurs. 
Mrs Julia Hult, project manager start-ups, Företagsamma Västra Hisingen (incl. Q&A)

15.10 - 15.40  
Coffee/"Fika" – The previously formed teams continue to team up
Exhibition area is open

15.40 - 16.00 
Does it matter where we offer our service and our support? – About the importance of confidence and legitimacy
Mr Dejan Djurkovski, project manager company growth, Företagsamma Västra Hisingen (incl. Q&A)

16.00 - 16.20        
Valuing, prizing and balancing communication mission impossible?
Mrs Helene Jaktling, project manager public relations & communication, Företagsamma Västra Hisingen (incl. Q&A)

16.20 - 16.40  
The truth and nothing but the truth - An evalutaing perspective of Företagsamma Västra Hisingen´s goals and results 
Mr Torbjörn Skarin, project evaluator, Analyticolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.analytico.se

16.40 - 17.00
ENTRIS 2.0 – Entrepreneurship in schools An EU-funded competence development project for school staff in entrepreneurial learning and cooperation between school/business connected to better health at the work place.
Mrs Charlotta Levin, ENTRIS, the local federation of Skånelänk till annan webbplats
Mrs Annhild Månsson, Local council of Skurup 

17.00 - 18.00
Drink and mingle at the project exhibition area.
-Take a look at the time line of the Företagsamma Västra Hisingen project in order to evaluate what really happened!
-Chat with our young pupils who are creating a locally produced cook book in several different languages.
- Check our our website and our films.

18.00 - 21.00       
Dinner  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CONFERENCE PROGRAM IN ENGLISH 4 NOVEMBER, 2014
This day will be held in English

9.00 - 9.10
Moderator Ashkan Safaee with feedback from yesterday’s session and introduction of the day.

9.10 - 9.30
Free legal advice for increased integration
Mrs Anna Holmberg, The Centre for Innovation and Social change, University of Gothenburglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.iis.gu.se

9.30 - 9.50
Business Start-Up Support in the United Kingdom – What is it like to work with with start-ups and company growth in the UK?
Mr Jim Crook, Blue Orchidlänk till annan webbplats, United Kingdom
www.blueorchid.co.uk

9.50 - 10.10 
To swim against the stream – about entrepreneurship and integration in Somali
Mr Benny Carlsson, Lund University and Mrs Amina Jama, Somali Business centrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.somalicentre.se

10.10 - 10.40 
Fika/Coffe mingle
Exhibition area is open    

10.40 - 11.00
Innovation into Business

Mrs Irene Fialka and Mr Peter Tschuchnig from INITSlänk till annan webbplats in Vienna, Austria www.inits.at

11.00 - 11.20 
Business support for smart, sustainable, inclusive growth and innovation – About support for SMEs in the local as well as the national perspective supporting a smart, sustainable and inclusive growth

Mrs Albana Myftari, Tirana municipality, Albania
Mrs Aida Hamzaj, coordinator of strategic business investment unit from the Prime Minister’s office, Albania

11.20 - 12.00
Panel debate 

12.00 - 12.15        
Conclusions

12.15 - 13.00            
Grab and go-lunch

13.00 - 15.00
Off conference program
Workshops according to interest areas - different topics to be discussed.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
KONFERENSPROGRAM PÅ SVENSKA  3 NOVEMBER, 2014
Denna dag hålls på svenska

10.00 - 12.30         
Incheckning för samtliga deltagare

12.30 - 13.45  
Lunch med kaffemingel
Utställningen är öppen och deltagarna blir indelade i team

13.45 - 14.00          
Moderator Ashkan Safaee presenterar sig och konferensdagarna

14.00 - 14.20         
När verkligheten hinner i kapp! – Om det svåra i att bygga projekt som bottnar i verkligheten
Daniela Ölmunger, projektkoordinator, Företagsamma Västra Hisingen

14.20 - 14.40 
Behöver man egentligen bedöma det entreprenöriella lärandet och hur kan man göra det? – Utvärderande och andra svårigheter med att implementera entreprenöriellt lärande i skolsystemet.
Per Brohagen, projektledare entreprenörskap i skolan, Företagsamma Västra Hisingen

14.40 - 15.10
Från idé till förverkligande – Om behovet av kreativa mötesplatser för unga entreprenörer

Julia Hult, projektledare starta eget, Företagsamma Västra Hisingen

15.10 - 15.40
Fikamingel och utställning   

15.40 - 16.00
Spelar det någon roll var vi fysiskt erbjuder våra tjänster och vårt stöd
? Om vikten av legitimitet, uthållighet och förtroende.
Dejan Djurkovski, projektledare Driva & Växa, Företagsamma Västra Hisingen 

16.00 - 16.20 
Värdera, bedöma och balansera kommunikation – ett omöjligt uppdrag? – Om vikten av att värdera kommunikationsarbetet i ett flexibelt EU-projekt och hur man når sina målgrupper i en segregerad stadsdel
Helene Jaktling, projektledare PR & kommunikation, Företagsamma Västra Hisingen

16.20 - 16.40  
The truth and nothing but the truth – Om projektets resultat och målsättningar från ett utvärderande perspektiv.
Torbjörn Skarin från Analytico, följeforskare 
www.analytico.se

16.40 - 17.00
ENTRIS 2.0 - Entreprenörskap i skolan - Ett EU- finansierat kompetensutvecklingsprojekt för skolpersonal inom entreprenöriellt lärande och samverkan skola/arbetsliv kopplat till bättre hälsa på arbetsplatsen
Charlotta Levin, Kommunförbundet Skåne, www.kfsk.se/entris
Annhild Månsson, Skurups kommun   

17.00 - 18.00                
Drink, mingel och aktiviteter i vårt utställningsområdet
Titta på vår tidsaxel över projektet, vår hemsida och våra filmer
Träffa våra fantastiska elever från Sjumilaskolan som producerar en egen kokbok på flera språk - Sjumilskolans kokbok.

18.00 - 21.00                
Middag

---------------------------------------------------------------------------------------------------

KONFERENSPROGRAM på SVENSKA 4 NOVEMBER, 2014
Denna dag hålls på engelska

9.00 - 9.10               
Moderator Ashkan Safaee summerar gårdagen och introducerar dagen

9.10 - 9.30        
Fri juridisk rådgivning för ökad integration – Om en förstudie finansierad av Regionala Utvecklingsfonden med gratis juridisk rådgivning i Biskopsgården och hur det påverkade lokalsamhället 
Anna Holmberg, Institutet för innovation och samhällsförändring, Göteborgs Universitet
www.iis.gu.selänk till annan webbplats

9.30 - 9.50 
Business Start-Up-support i Storbritannien – Om erfarenheter, motgångar och medgångar med att starta upp och driva online-rådgivning för företagsstarter och deras utveckling
Jim Crook, Blue Orchidlänk till annan webbplats, United Kingdom
www.blueorchid.co.uk

9.50 - 10.10   
Att simma mot strömmen – företagande och integration på somaliska
Benny Carlsson, Lund Universitet
Amina Jama, Somali Business centrelänk till annan webbplats
www.somalicentre.se

10.10 - 10.40
Fikamingel och projektutställning

10.40 - 11.00         
Innovation into Business – Om hur man kan driva ett framgångsrikt inkubatorsprogram i en Triple Helix-lösning och hur man kan finansiera det (eller inte) med hjälp av EU-medel.
Mrs Irene Fialka och Mr Peter Tschuchnig from INITSlänk till annan webbplats in Vienna, Austria www.inits.at

11.00 - 11.20
Business support for smart, sustainable, inclusive growth and innovation – About support for SMEs in the local as well as the national perspective supporting a smart, sustainable and inclusive growth
Mrs Albana Myftari, Tirana municipality, Albania
Mrs Aida Hamzaj, coordinator of strategic business investment unit from the Prime Minister’s office, Albania

11.20 - 12.00
Paneldebatt

12.00 - 12.15  
Summering av dagarna

12.15 - 13.00                
Grab and go-lunch

13.00 - 15.00                
Off-conference-program
Vi arrangerar workshops enligt deltagarnas önskemål.

Conference venue:

Lindholmen Science Parklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Lindholmen. Göteborg
Lindholmspiren No 3-5
How to get herelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Location:

Göteborg, Sweden

Moderator:

Conference fee:

Free of charge/Kostnadsfritt

Contact:

Daniela Ölmunger, Project coordinator, Företagsamma Västra Hisingen
daniela.olmunger@vastrahisingen.goteborg.se
Telephone + 46 707 85 02 01

Pre-arrival information:

Information about Göteborg
Accomodation & tourist information - www.goteborg.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Airports in Göteborg -  Landvetter Airportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster and City Airport at Sävelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Local transports - www.vasttrafik.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.visitsweden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Business Region Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Västra Hisingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagsamma Västra Hisingen drivs i SDF Västra Hisingens regi, i samverkan med bla Poseidon, Business Region Göteborg, Göteborgs Universitet och Chalmers.STARTA FÖRETAG

Dahir Khaled
E-mejl:  Dahir Khaled
Direkt: 073-701 62 85

ADMINISTRATION

Maud Hartelius
E-mejl: Maud Hartelius
Direkt: 031-366 62 25